các tác dụng của bồn matxa chân bạn cần biết

các tác dụng của bồn matxa chân bạn cần biết

mỗi ngày, đôi chân bạn đã bị tác động một trọng lượng lớn của cơ thể. Đó còn chưa kể đến việc bạn tôi phải di chuyên, đứng hàng tiếng đồng đồ liền, thường đưa các đôi giày chặt chẽ chật.