Tai biến xương khớp tại hội chứng nhân tiểu đường

Tai biến xương khớp tại hội chứng nhân tiểu đường

tiểu đường có khá nhiều biến chứng trong đó có biến chứng ở hệ xương khớp. Quả là giữa những biến chứng gây tổn rất cao tới chất lượng sống của người không khỏe do các tai hại của nó tới khả năng lao động