Tạm đình chỉ ba công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đình Vũ

.
Công văn số 1873/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan ngày 10/4/2018, nêu rõ: Với tinh thần không bao che cán bộ và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm, ngay khi có thông tin nêu trên, Tổng cục Hải quan đã chủ động yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm.


Những cảnh đưa - nhận chớp nhoáng của nhân viên "chạy lệnh" và các cán bộ hải quan (Ảnh: báo Lao động)

Cụ thể, Tổng cục Hải quan có công văn số 1869/TCHQ-TTr ngày 9/4/2018 và Điện Fax số 21 ngày 09/4/2018 gửi Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc xử lý vụ việc báo chí phản ánh tại Chi cục HQCK cảng Đình Vũ, yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng tiến hành ngay thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với các công chức hải quan có liên quan và chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời làm rõ, xử lý, kỷ luật tập thể, cá nhân có sai phạm.

Cục Hải quan TP Hải Phòng đã có công văn số 4319/CV-HQHP ngày 09/4/2018 về việc nội dung liên quan đến thông tin báo chí nêu. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã cử Lãnh đạo Cục và Phòng Thanh tra - Kiểm tra trực tiếp xuống Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ để kiểm tra, xác minh, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ ba công chức: Vũ Đức Tuấn, Bùi Tiến Cường, Đào Đức Anh để giải trình, xem xét xử lý. Đồng thời, Cục Hải quan TP Hải Phòng tiếp tục tiếp thu thông tin, xác minh làm rõ vụ việc đế xem xét trách nhiệm cá nhân, đơn vị vi phạm; yêu cầu các Chi cục Hải quan chủ động rà soát, kiểm điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để tình trạng như các cơ quan báo chí đưa tin.
Hoàng Châu
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn