Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Ngôn ngữ học (14/5/1968-14/5/2018)

.
 Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Ngôn ngữ học (14/5/1968-14/5/2018)        - ảnh 1GS TS Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học tại lễ kỷ niệm. (viettimes.vn) 

Tại lễ kỷ niệm, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học khẳng định trải qua 50 năm thành lập và phát triển, thông qua qua các hoạt động nghiên cứu đa dạng, các công trình nghiên cứu có uy tín, Viện Ngôn ngữ học ngày càng khẳng định uy tín là Viện nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu của đất nước, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ “nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lí luận ngôn ngữ học và ứng dụng vào việc nghiên cứu tiếng Việt, các ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam, các ngôn ngữ trong khu vực và trên thế giới; cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước.

Điểm nổi bật trong công tác chuyên môn của Viện Ngôn ngữ học chính là số lượng hàng trăm công trình khoa học xuất sắc với các tác giả tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng cao quý khác. Những thành tựu này đã góp phần to lớn vào việc hoạch định chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước; góp phần chuẩn hóa tiếng Việt, gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, bảo vệ và phát triển tiếng Việt và xây dựng vững chắc ngành Việt ngữ học trong 50 năm qua.

Nguồn: vovworld.vn