Vietjet thông qua kế hoạch nâng cổ tức lên tối đa 60% và chuyển trụ sở

Theo kết quả được VietJet công bố, cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 90% tờ trình nâng tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 từ 50% lên 60%, trong đó tối đa 40% bằng tiền mặt và ủy quyền cho HĐQT triển khai ở thời điểm thích hợp.

Đồng thời, cổ đông cũng nhất trí việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào giấy đăng ký kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, cùng với một số thay đổi trong điều lệ công ty.

Giữa tháng 8/2017, Vietjet đã chi 645 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 20% bằng tiền. Trước đó, hãng cũng trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 40%, hoàn tất việc trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2016 tỷ lệ 119%, mức cổ tức nằm trong nhóm cao nhất TTCK Việt Nam.

Nguồn: ndh.vn